Vad tycker klienter som deltagit i KBT-behandling i grupp är det verksamma för dem? I denna spännande examensarbete för psykoterapeututbildningen får du svar – här går Catharina Abrahamsson och Bodil Nordling till grunden med frågan om vad klienten ser som det mest betydelsefulla för att kunna minska sin ångest och förbättra sitt mående.

Den spännande  sammanfattningen visar att “…verksamt i gruppbehandlingen var att den skapade en process som ökade tryggheten och som gav individen viktiga byggstenar som sedan kunde användas och vidareutvecklas”.  Intressant nog beskrivs att en nyckelfaktor är just tryggheten som kommer av att dela med andra, att få kunskap och att uppleva struktur.  Det visar också hur våra förutsättningar för inlärning och att “göra nytt” är starkt kopplade till en positiv upplevelse (trygghet) i kontakt med andra deltagare och kursledare.

Tag gärna del av examensuppsatsen Från ångest till trygghet – Patienters upplevelser efter KBT-behandling i grupp av Catharina Abrahamsson och Bodil Nordling.

Ett annat sätt exempel på hur positiva och trygga känslor rent neurologiskt öppnar våra inlärnings- och mottagarfönster berättar forskaren Barbara Fredrickson för i detta Youtube-klipp; en positiv upplevelse hjälper människor att kunna ta in mer information och se “den större bilden”.