Skam är en av våra mest styrande affekter. Den ångande blossande känslan av att ha gjort fel eller som en iskall hand runt hjärtat som vrider om. Rent evolutionärt har affekten skam troligen haft en roll i att återföra oss till flockens gemenskap när vi hamnat utanför, en snabb signal att “sluta med det du gör och gör något för att snabbt ta dig tillbaka till gemenskapen”. Men dagens samhälle är det ofta mer komplicerat än så att bli av med skamkänslan.

I många olika forskningsområden fokuseras numera affekten skam. Inom Interpersonell Neurobiologi  och i tredje vågens KBT som ACT och Compassion focused therapy ser vi allt mer forskning som visar att skam ofta ligger i vägen för framgångsrik psykologisk behandling. Att odla och utveckla vår förmåga till ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till oss själva hjälper till att mildra och förebygga många olika psykologiska problem, som kommer av ångest och skam (Tirch & Gilbert, 2014).

Att aktivera våra olika system

Blir vi helt översvämmade av skam aktiveras vad som kan kallas vårt “overwhealm” system och vår kropp kan helt stänga av, t.ex. efter trauma. Andra sätt att komma från skamkänslan är att stanna mer och längre i våra kamp/flykt (“stress”) system och i vårt belöningssökande prestationsinriktade system.

Som terapeuter behöver vi anta ett icke-skamgörande sätt att tala med våra klienter om detta.  Se gärna ACT och Compassion handouts för klienter. Här finns tips på hur du på ett enkelt sätt kan förklara hur våra olika “känslo-system” fungerar: belöning, kamp/flykt, överväldigad och lugn- och ro systemen och hur vi behöver arbeta mot flexibilitet med värme och omsorg mot oss själva för att kunna växla mellan våra olika system och se på oss själva med varmare ögon.   På samma sida hittar du även mycket annat spännande material om bland annat skam, självkritik och vikten av compassion, som t.ex. hur graden av generell skam kan förutsäga alkoholproblem.

Lyssna på pod om skam i terapirummet och i våra relationer

Du kan även lyssna på när Eva Berlander, parterapeut på Svenska Imagoinstitutet och psykolog Ingrid Almgren Sjölander samtalar om vad skam gör med våra relationer och i våra terapirum, se podcasten Skam stänger vår mottagarplats

Specialistkurs för psykologer och inspirationsdagar

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Psykologi med mera har flera olika utbildningar i Göteborg under ht2017 där Interpersonell Neurobiologi är den röda tråden. Det innebär att vi integrerar terapiforskning med forskning om hjärnan, anknytning och mindfulness i t.ex. krishantering och terapi. Se gärna våra utbildningar här.