En hjärnforskares råd om hur du blir kär igen – om du vill i samma person.

Våren är här på många håll och även om sol och regn varvas brukar många associera våren med kärlek och nyförälskelse. Kanske för att “allt blir åter nytt” i naturen och vi har en motsvarande koppling i våra hjärnor mellan förälskelse och nytt? Har detta även en koppling till varför en del vår efter vår lyckas hålla kärleken levande och fortsätter känna sig kära?

Frågan har intresserat många och en av dem är Helen Fisher, PhD i biologisk antropologi, senior forskare vid The Kinsey Institute, Indiana University och författare till bland annat Anatomy of Love – A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray (2017). Hon har forskat på hur hjärnan påverkas av bland annat förälskelse, anknytning , kärlek och separation.

Helen skiljer utifrån sin forskning på tre olika “system” för kärlek som går att urskilja i hjärnan biokemiskt och vid hjärnskanning. Dessa är: sexdrift, romantisk kärlek och anknytning. Hon menar att vi återuppväcka känslan av att vara kär genom att medvetet svara upp mot respektive “kärlekssystem”.

Helen skiljer utifrån sin forskning på tre olika “system” för kärlek som går att urskilja i hjärnan biokemiskt och vid hjärnskanning. Dessa är: sexdrift, romantisk kärlek och anknytning. Hon menar att vi kan återuppväcka känslan av att vara kär genom att medvetet svara upp mot respektive “kärlekssystem”.

I huvudet vid långvarig lycka

I en studie undersökte Helen Fisher med hjälp av hjärnscanning (fMRI) personer som uppfattade  sig vara lyckligt kära och som levde i långvariga förhållanden (genomsnittet i denna studie var 21 år) med avbildning av andra hjärnor. De “långvarigt lyckligt kära” hjärnorna visade hög grad av aktivitet i tre specifika hjärnregioner som är involverade i 1) förmåga till empati, 2) förmåga att reglera sina egna känslor 3) förmåga till vad Helen kallar “positiv illusion”, dvs att kunna bortse från negativa egenskaper hos partner och fokusera på de positiva.

Råd för att återuppväcka den romantiska kärleken

För att förlänga eller återuppväcka den romantiska kärleken behöver vi enligt Helen medvetet fortsätta aktivera våra olika “kärlekssystem” (sexdrift, romantisk kärlek och anknytning)  även efter det att förälskelsen tagit slut.  Helen Fisher betonar  att hon arbetar som antropolog och hjärnforskare och inte som parterapeut  – men hon får medhåll från flera parterapeuter, bland annat Gottman & Gottman och Pat Love.

För att förlänga eller återuppväcka den romantiska kärleken behöver vi enligt Helen medvetet fortsätta aktivera våra “kärlekssystem” (sexdrift, romantisk kärlek och anknytning) även efter det att förälskelsen tagit slut. Helen Fisher betonar att hon arbetar som antropolog och hjärnforskare och inte som parterapeut – men hon får medhåll från flera parterapeuter.

Utifrån Helens (och andras) forskning  på “långvarigt kärleksfulla hjärnor” menar hon att man övar upp dessa områden genom att konsekvent aktivera ovanstående tre system genom 7 handfasta råd:

  • Reglera dina egna känslor – känsloreglering går att öva upp och är en stark prediktor för långvarig relationell lycka. Samma resultat har som visats i flera olika studier – se bland annat Emotion regulation predicts marital satisfaction
  • Bortse snabbt från det du inte gillar och återfokusera på det du gillar hos din partner – samma slutsats drar man inom Interpersonell Neurobiologi när man ser att det vi fokuserar på blir vi bättre och bättre på att upptäcka, och att steget att återanknyta efter ett kontaktbrott är avgörande för hur vi mår i relationer – läs mer i inlägget om kärlek som trestegsdans.
  • Medkänsla för din partner  – öva på och uttryck medkänsla ofta. En bieffekt är att det tränar denna förmåga generellt, även din egen självsnällhet. Även detta är en prediktor för långvariga goda relationer. Läs mer om hur en varm blick väcker vårt anknytningssystem.
  • Ha sex regelbundet – oavsett om lusten finns, säger Helen och ger ett konkret råd: schemalägg sex om ni tycker att ni inte hinner med. Sex stimulerar en kraftfull biokemisk påverkan som har flera positiva beforskade effekter.
  • Gör NYA saker tillsammans och gärna som ger litet arousal  – det triggar dopaminsystemet och kan faktiskt ge nyförälskelse-känslor.
  • Berör varandra varje dag – vardaglig beröring är en stark “anknytningsbyggare” genom att trigga oxytocinproduktionen.
  • Säg uppskattande saker till din partner varje dag, helst fem om dagen rekommenderar Helen. Partners som gör det sänker kortisol och negativt kolesterol hos både sig själva och den andre!

Tycker du också att det är spännande med Interpersonell Neurobiologi?

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

Kom gärna till vår Inspirationsdag i interpersonell neurobiologi, ges nästa gång i Göteborg 26/9 och i Örebro 21/11. Till hösten börjar en fördjupningskurs för alla som arbetar med terapi eller samtal i Interpersonell neurobiologi fördjupning den 4/9 i Göteborg, och nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi börjar 2/10. Se alla kommande utbildningar här.

Här kan du se Helen Fisher prata mer om kärlek och förälskelse i The Science of Love: