Del 2: vår sociala hjärnas kontaktbehov – aktivera båda domänerna.

Ensamhet ökar risken för förtida död med 30%*. En av faktorerna är att social distansering kan slå av den ”broms” våra relationer annars har på vårt stressystem.

I tider av fysisk distansering är det speciellt det lugn och den trygghet som är kopplad till höger hjärnsida som minskar. Det vill säga den med fokus på icke-verbal kommunikation och kontakt.

I social och fysisk isolering blir vi ensamma med våra katastrofhjärnor, och just ensamheten stärker stressen. Ett moment 22: som de sociala däggdjur vi är, vet vi att vi inte är gjorda för att överleva ensamma, och kan bli mer stressade.

Hjälp dig själv/din klient att återaktivera trygghet i en tid av fysisk distans.

I Fysisk distansering inte social del 1 beskrev vi att återaktivera säkerhet, ett nödvändigt utgångsläge. Här bygger vi vidare mot att återaktivera kontakt- och trygghetssystemet, som intimt hör ihop. Läs mer om och få neuroanknytningsbaserade tips för att öka trygghet, även i en osäker tid.

I videon nederst ser du hur teknikanvändande påverkar vår sociala hjärnas högra domän – tänkvärt, eftersom det liknar vad fysisk isolering gör med oss.

Bryt den sociala isoleringen – kontakt=trygghet

Olika funktioner har sin bas i höger och vänster hemisfär i hjärnan. Idag pratar neuroforskare inom bland annat Interpersonell Neurobiologi oftare om höger och vänster domän eller modalitet eftersom båda sidor i hjärnan alltid har aktivitet. Det finns en stor skillnad mellan vänster och höger domäns funktion – som blir högaktuell vid fysisk isolering:

Vänster domän, associerad med verbalt språk, får lättare näring i tider av isolering – att läsa nyheter, bloggar, sms:a med vänner och familj, dela och läsa på sociala medier är allt förknippat med vänster domän. Den närs av ord, språk, ”likes”, detaljseende.

Men många neurobaserade terapeuter och forskare har under långt tid beskrivit hur grundläggande höger domän är för vår upplevelse av kontakt, säkerhet och trygghet, bland annat anknytningsforskaren Alan Schore. Upplevelsen av kontakt är stark kopplad till bromsen på vårt stressystem.

Så intimt kopplat att man brukar säga att bromsen på vårt stressymtom ”byggs” av våra relationserfarenheter. Dessa mikrostunder av trygghet och säkerhet är ”inlagrade” i vår högra domän. När dessa inte aktiveras slås stressen inte av.

Kanske innebär distanseringen att all kontakt flyttas till nätet?

Den ”svält” höger domän upplever vid social och fysisk isolering liknar det som Daniel Siegel beskriver i videon nedan att teknikanvändande gör med vår hjärna och uppmärksamhet.

Social distansering kan alltså stoppa bromsen på vårt stressystem. Som sociala däggdjur behöver vi aktivera dessa mikrostunder av trygghet och kontakt som finns i hjärnans minnesbank, även i nutid för att få tillgång till full trygghet. Och vi behöver höger domäns funktioner för att hitta dem:

Berika höger domän – låt den inte gå på sparlåga i isolering

Höger domän upplever, initierar, sänder ut och tolkar information som är icke-verbal: tolkning och kommunikation med hjälp av bland annat ögonkontakt, mimik, röstläge, hållning, gester, timing, närhetsgrad, intensitetsnivå.

Kroppen har en starkare koppling till höger domän, med fler och tätare kopplingar till kroppens upplevelser. Vi upplever trygghet i att röra oss i samspel med andras kroppar, rörelser och uttryck.

Det är också genom banken av dessa icke-verbala erfarenheter vi har vårt djupt relationellt kopplade trygghetssystem. Minnena finns där, de flesta icke-språkliga, men vi behöver få dessa banor aktiverade. Lättast sker detta i samspel med andra, då sker det närmast automatiskt. Vid fysisk distansering från andra försvinner denna automatik.

Kombinationen av fysisk distansering och social distansering svälter vår högra domän på intryck som både ”sänds ut” med höger domän som bas och bearbetas i den högra domänen.

Vi kommer att uppleva oss som ensammare än vad vi är när höger domän ”svälter”. Här har vi den stora utmaningen vid fysisk isolering: att hålla höger domän relationellt aktiv, i den del som neuroforskaren Jaak Pansepp kallar ”the care circuit”**. Gör vi inte det tar dess mer negativa affekter över: mer ångest, oro, tvång, sömnsvårigheter kommer lätt.

Relationell och icke-verbal näring

Att arbeta med höger domäns kommunikation blir per definition ”torftigt” i ord men låt oss prova. Hur kan man ”mata” höger domäns behov av kroppsligt baserad och icke-verbal kontakt? Här är några exempel på vad som kan göras:

 • Se varandra. Hitta en videoplattform för att träffa dina vänner, anhöriga, klienter etc online, ex Skype eller Zoom. Det visuella stärker omedelbart höger domäns upplevelse av kontakt.
 • Blickar är vår hjärnas specialintresse. Dröj kvar vid blicken, låt din egen blick bli öppen och vänlig. Det väcker vårt sociala engagemangssystem och trygghetssystem.
 • Den egna blicken. Hur ser min blick ut just nu, i detta online eller fysiskt distanserade möte? Med den frågan aktiverar du lättare det sociala engagemangssystemet som är grunden för all social kommunikation. Och basen för trygghet!
 • Sänk tempot! Detta är kungsvägen till att aktivera höger domän och kroppens respons. En paus mellan meningarna. Litet färre ord.
 • Gester och kroppsspråk aktiverar starkt höger domän, låt dem få synas i videosamtalen.
 • Närvaro är vägen till trygghet. Öva dig att vara närvarande i NU – även i onlinemöten. Grunden för all trygg anknytning är närvaro här och nu.
 • Medvetandegör det icke-verbala – notera och låt det ta plats: hur ser mimik och lutning, hållning, gester med mera ut online.  Hos dig och hos vännen/kollegan/klienten eller hos personerna på tv-serien du följer?
 • ”Tanka” icke-verbalt utbyte i de mikromöten som sker även i fysiskt distanserade tider, på promenaden eller ute för att hämta post. Överallt kan uppstå vad forskaren Barbara Fredrickson kallar mikrostunder av kärlek:
 • Rör dig minst en gång varje vaken timme på dagen. Har kroppen möjlighet att röra sig förbrukas en del av den biokemiska stresscocktailen direkt.
 • Social beröring med den du är distanserad tillsammans med. Det finns en särskild beröring som lugnar och reglerar nervsystemet. Prova den på dig själv om du är i ensam distansering.
 • Lek med minnen. När det inte finns tillgång till någon att möta ens online – var kreativ med andra sätt att höja höger domäns aktivitet, t.ex.:
  • Bada i minnen av social interaktion. Varje gång du minns ett minne blir det nytt, stämningsläget från minnet aktiveras rent biokemiskt och din kropp hamnar där i nutid.
  • Titta på fotografier av människor som är viktiga för dig, ta in deras ansiktsuttryck. Minns de stunder ni haft, låt dem återspelas gång på gång i minne, kropp och känsla.
 • Stäng av ljudet på filmen mitt i en dialog. Gissa vad de förmedlar med sina kroppar. Höger domän får genast stimulans.
 • Gör en grundningsövning flera gånger varje dag. Kroppen är intimt kopplad till höger domän.  Det stänger ned stressystemet en stund och skapar fokus på här och nu.

Vill du har mer inspiration? Se gärna på Sarah Peytons Why Knowing About the Right Hemisphere is Essential for Surviving Shelter-At-Home.

Är inte vänster domän lika viktig för trygghet?

Javisst! Genom aktivitet i vänster domäns språkliga delar aktiveras det vi kallar name-it-to-tame-it, som dr Daniel Siegel beskriver i denna video. Att sätta ord på något dämpar oro, rädsla, upprördhet.

Name-it-to-tame-it är en väl använd metod inom nästan all terapi och pedagogik och är en viktig del av att skapa trygghet. I dessa tider finns mycket ”mat” för vänster domän. Hur många är smittade? Hur ser kurvan ut? Vilken expert vet mest? Men det räcker inte med denna funktion ensamt.

Kopplas höger domäns kroppsligt baserade trygghetssystem bort, så drivs oron bara vidare av denna vänsterdomänska name-it-to-tame it: vi kan alltid läsa mer, klicka in på en ny graf, kommentar eller faktaruta. Jakten på att ”veta sanningen” är en av vänster domäns specialiteter.

Guld värt, men behöver balanseras av integration av höger domäns icke-verbala, komplexa, kroppsliga trygghetssystem.

* angående ensamhet och risk för förtida dödlighet, se bland annat: Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review, Holt-Lunstad et al eller The lethality of loneliness.
**Affective neuroscience of the emotionalBrainMind: evolutionary perspectives andimplications for understanding depression, Jaak Panksepp, PhD

Håll kontakt med oss. Våra kurser hålls interaktivt online från vt 2020 – tills det är säkert att mötas fysiskt igen.

Kursdatumen kan ha passerat när du läser detta – klicka på länkarna ändå så ser du kommande datum.

För alla som arbetar med mänsklig utveckling Interpersonell neurobiologi fördjupning, startar 27 maj och nästa specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi startar 3 juni. Båda kurserna har sina två första dagar under vt 2020 interaktivt online på Zoom, och vi ses därefter fysiskt så snart det går på kommande kursdagar.

Är du intresserad av att arbeta med par och vill inspireras av Interpersonell Neurobiologi och Encounter centered Couples Therapy? Välkommen till Interpersonell neurobiologi i parterapi GÖTEBORG 20/10. Obs att dagen har förkunskapskrav.

Fortsättningskursen för dig som gått Interpersonell neurobiologi fördjupning eller specialist – Interpersonell neurobiologi Del 2 – Fortsatt integration, start juni 2020 är i nuläget fulltecknad – välkommen att kontakta oss om du vill komma med på reservlistan.

Höstens kurser Encounter centered Couples Therapy

Vi arbetar med Hedy Schleifers fantastiska parterapiparadigm Encounter centered Couples Therapy.  Välkommen till en spännande resa med Encounter centered Couples Therapy del 1 – att bygga grunden – start 30 nov och Encounter centered Couples Therapy del 2 – att guida genom utmaningar – start 1 feb 2021

Här är social kontakt och höger domän helt levande i rummet och vi arbetar i realtid med att reglera hot- och stressrespons.

Läs gärna mer om Encounter centered Couples Therapy på Parklinikens sida.

Obs att du som deltar skall ha gått någon av kursomgångarna Interpersonell neurobiologi fördjupning, start nästa gång 27 maj 2020 eller specialistkurs för psykologer i Interpersonell Neurobiologi start 3 juni 2020.

Passa på, vårens omgång är sista chansen att hinna gå innan parterapifördjupningen.

Välkommen på ett spännande äventyr!

Sättet teknikanvändande påverkar hjärnan liknar hur social isolering påverkar oss

Se och inspireras av denna video av dr Daniel Siegel här han beskriver vad som sker om höger domän går på ”sparlåga”. Hjälp dig själv/din klient att hitta kreativa sätt att nära höger domän vid fysisk distansering!