Förälder  – här finns stöd för dig

Ditt barn behöver en trygg vuxen i alla faser av sin utveckling – fast på olika sätt.

Idealt sätt utvecklas vi tillsammans med våra barn och blir också olika som föräldrar i olika perioder. Men ibland kan det vara svårt.  Under perioder av småbarnstiden är det inte ovanligt att man kan känna sig slutkörd, tom och ha svårt att orka med vardagen och vara den förälder man skulle vilja. Under tonårstiden kommer ofta annan typ av oro in, man kanske undrar vad som är normalt och inte, känner sig utestängd och undrar hur man som förälder skall lägga sig i. Kanske förändras er familj genom separation, nya barn, ny partner och du/ni behöver stöd för att allt skall fungera så väl som det just nu är möjligt. Kontakta oss gärna.

Anknytning och neurovetenskap

Med modern forskning på hjärnans utveckling vet vi att vi faktiskt är våra relationer – hur vi har det i våra relationer och hur vi knyter an till våra viktiga personer påverkar faktiskt hjärnans struktur och utveckling. Med kunskapen från forskningen vet vi idag också att det aldrig blir försent – hjärnans utveckling pågår hela livet och att det går alltid att lära om och att börja göra nytt. Därför är det spännande att gå på upptäcktsfärd i vad som finns i relationen mellan dig och ditt barn, och hur du som förälder genom att lugna och reglera dig själv också kan hjälpa ditt barn att själv kunna lugna och reglera sina känslor och sitt nervsystem. Det kan vara hjälpsamt att tillsammans se på hur du, med dina unika erfarenheter och inlärningsspår, kanske kan fasta i mönster du inte trivs med som förälder och hur du kan ta dig ur dem.

Boktips

Har du en tonåring? Läs gärna boken Hjärnstorm: överlev tonårstiden med forskningens hjälp, av Daniel Siegel. Daniel Siegel är en av förgrundsfigurerna inom forskningsfältet Interpersonell Neurobiologi och han förklarar i denna bok den dramatiska utveckling som sker i din tonårings hjärna, och varför det faktiskt inte går att få tonåringen att göra precis som du vill. Boken kan även med fördel läsas av tonåringen själv och erbjuder både tips och insikter.