Konsten att gå hela cirkeln – när var du grön senast?

2018-10-06T13:27:53+00:00

Neurovetenskap är idag en stark common factor i behandling, ledarskapsutveckling och pedagogik och det finns  många olika pedagogiska verktyg att använda som som utgår från denna bas. Ett sätt att beskriva vår gemensamma grund som människor är Paul Gilberts (från Compassion-fokuserad Terapi) sätt att enkelt och pedagogiskt visualisera våra olika “system” – som i princip […]

Konsten att gå hela cirkeln – när var du grön senast? 2018-10-06T13:27:53+00:00